Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Τι τρώγουν οι Αθηναίοι

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. 1897
  4. Ελληνικά
  5. Διατροφή -- Ελλάδα -- Αθήνα | Αθήνα -- Κοινωνική ζωή και έθιμα
  6. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)