Χειρόγραφο του άρθρου "Τι τρώγουν οι Αθηναίοι" του Ε. Ροΐδη [1897-09-13]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ02.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 13 Σεπτεμβρίου 1897
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Αθήνα
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 6 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Σε μια σελίδα περιέχονται κατάλογος λέξεων και είδη κρασιών
 15. 2 κόλλες αναφοράς, γραμμένες 5 σελίδες
 16. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Τι τρώγουν οι Αθηναίοι