Φάκελος που περιέχει το φυλλάδιο "Ολίγα τινά κατά Ροΐδου / υπό Ν. Κ...." [1877]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.028
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 1877 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Παρίσι
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 φάκελος και 7 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Πιθανός συγγραφέας είναι ο Νικόλαος Κορρεσίου