1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
  2. Φάκελος που περιέχει το φυλλάδιο "Ολίγα τινά κατά Ροΐδου / υπό Ν. Κ...." [1877]
  3. pdf