Ελληνικά
Αθήναι: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1933
39 σελ.
  • Παράρτημα "Γεωργικού Δελτίου" Νοεμβρίου 1933

19 πλουτοφόρα φυτά : ήτοι σόργον του Σουδάν, βελουδοφάσουλο, σύνφυτον το ξενικόν, κτηνοτροφικές κολοκύθες, σήκιον το εδώδιμον, αλιμιά, αγκινάρα, κολοκάσι, γλυκοπατάτα, μανιτάρια, πεπόνια, φυσαλλίδα, κάπαρη, λεποντιά, στυφνό, βολβοί, βρούβα, καυκαλίδα, μυρώνι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Παράρτημα "Γεωργικού Δελτίου" Νοεμβρίου 1933
    1. Οπωροκηπευτικά