Ελληνικόν αλφαβητάριον : μετ'ακριβούς και συντόμου μεθόδου, πλήρες των προς την ορθήν ανάγνωσιν αναγκαίων, προσφυώς ηρμοσμένον κατά την Ευρωπαϊκήν τάξιν και μέθοδον... εν ω προσετέθησαν καί τινα χαλκογραφικά παραδείγματα προς γύμνασιν των νέων εις την καλλιγραφίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Βιέννη [Εν Βιέννη]: Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χιρσφέλδ, 1816
  6. 116 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές