Χειρόγραφο του Α. Ανδρεάδη που χρησιμοποιήθηκε ως "Αντί προλόγου" στην έκδοση "Εμμανουήλ Ροΐδου. Έργα. V. Μελέται" του Εκδοτικού Οίκου Γεωργίου Φέξη (1913)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.014
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 30 σελίδες
  • Πρωτότυπο
 12. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Εμμανουήλ Ροΐδου Έργα (Λο­γο­τε­χνι­κή Βι­βλιο­θή­κη Φέ­ξη)