Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Χειρόγραφο του Α. Ανδρεάδη που χρησιμοποιήθηκε ως "Αντί προλόγου" στην έκδοση "Εμμανουήλ Ροΐδου. Έργα. V. Μελέται" του Εκδοτικού Οίκου Γεωργίου Φέξη (1913)