Δίπλωμα (αριθμός 18) που απονεμήθηκε στον Ε. Ροΐδη από τον “Εν Ζακύνθω Σύλλογος των Φιλομαθών" [1894-12-22]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.009
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 22 Δεκεμβρίου 1894
 8. Εν Ζακύνθω Σύλλογος των Φιλομαθών
 9. Ζάκυνθος
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο