Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Δίπλωμα (αριθμός 18) που απονεμήθηκε στον Ε. Ροΐδη από τον “Εν Ζακύνθω Σύλλογος των Φιλομαθών"

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Δίπλωμα (αριθμός 18) που απονεμήθηκε στον Ε. Ροΐδη από τον “Εν Ζακύνθω Σύλλογος των Φιλομαθών" [1894-12-22]
  3. pdf