Συμβόλαιο με αριθμό 23742 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αργυρίου Πέπα μεταξύ Κορνέλιας Δ. Ροΐδη, Ε.Δ. Ροΐδη και Κωνσταντίνου Βεροή [1872-02-07]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.007
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 07 Φεβρουαρίου 1872
 8. Πέπας, Αργύριος
 9. Ροΐδη, Κορνέλια Ε. (1815-1907) | Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) | Βεροής, Κωνσταντίνος (18..-)
 10. Αθήνα
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 8 σελίδες
  • Πρωτότυπο