Ψηφιοποιημένο Έγγραφο: Συμβόλαιο με αριθμό 23742 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αργυρίου Πέπα μεταξύ Κορνέλιας Δ. Ροΐδη, Ε.Δ. Ροΐδη και Κωνσταντίνου Βεροή