Γαλλικά
Paris: Paul Geuthner, 1931
Xii, 290 σελ.
  • Περιέχει ευρετήριο

Le theatre a Byzance

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει ευρετήριο
    1. Θέατρο, Βυζαντινό
    2. Θέατρο -- Ιστορία, Μεσαιωνική