Ψηφιοποιημένος Φάκελος: Φάκελος με λογότυπο της Βουλής των Ελλήνων και παραλήπτη τον Α. Ανδρεάδη με περιεχόμενο 2 κάρτες με έργα του Μ. Ζαλλώνης