Φάκελος με λογότυπο της Βουλής των Ελλήνων και παραλήπτη τον Α. Ανδρεάδη με περιεχόμενο 2 κάρτες με έργα του Μ. Ζαλλώνης

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φάκελος)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.026
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. 1 φάκελος και 2 κάρτες
 10. Βουλή των Ελλήνων
 11. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
  • Πρωτότυπο