Τήνος

  1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Ελληνικά
    • νησί της Ελλάδας στις Κυκλάδες