Ανάμνησις της Ιεράς Στέψεως : Συγγραφείσα μεν ρωσσιστί και εκδοθείσα εν Μόσχα τω έτει 1856

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βαλλιάνος, Θεόδωρος (1799-1857)
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1857
  6. 26 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές