Ελληνικά
Αθήνησι: Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1857
26 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα

Ανάμνησις της Ιεράς Στέψεως : Συγγραφείσα μεν ρωσσιστί και εκδοθείσα εν Μόσχα τω έτει 1856

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Καθολική Εκκλησία