Γράμμα του Μ. Σαλίβερου προς τον Α. Ανδρεάδη για την επανέκδοση της "Πάπισσας Ιωάννας" από τον Εκδοτικό Οίκο Μιχ. Ι.Σαλίβερου [1929-03-08]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.015
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 08 Μαρτίου 1929
 8. Σαλίβερος, Μιχαήλ (1862-1935)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Αθήνα
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Ο Μιχαήλ Σαλίβερος ζητεί συγγνώμην από τον γενικό κληρονόμο του Ροΐδη, Α. Μ. Ανδρεάδη, διότι εξέδωσε την Πάπισσα Ιωάννα χωρίς να ζητήσει την άδειἀ του, και τον ενημερώνει ότι απέσυρε από την κυκλοφορία τα αντίτυπα του έργου. Τέλος, δηλώνει την επιθυμία του να εκδώσει τα Άπαντα του Ροΐδη.