Ελληνικά
Αθήνησι: Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1854
κδ', 237 [94] σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα

Αλήθεια της Οικουμενικής Εκκλησίας περί της Ρωμαικής και των λοιπών Πατριαρχικών καθεδρών : Συγγραφείσα μεν ρωσσιστί και εκδοθείσα τω έτει 1849 εν Πετρουπόλει

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Καθολική Εκκλησία