Αλήθεια της Οικουμενικής Εκκλησίας περί της Ρωμαικής και των λοιπών Πατριαρχικών καθεδρών : Συγγραφείσα μεν ρωσσιστί και εκδοθείσα τω έτει 1849 εν Πετρουπόλει

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βαλλιάνος, Θεόδωρος (1799-1857)
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1854
  6. κδ', 237 [94] σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Θ. Βαλλιάνου, Διάφορα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές