Οικογένεια Πεναρβάν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Sandeau, Jules, (1811-1883)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Λ. Δ. Βιλλαρά, 1863
  6. 191 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Η μνηστή του Λάμερμουρ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές