Ελληνικά
Εν Αθήναις: Λ. Δ. Βιλλαρά, 1863
191 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Η μνηστή του Λάμερμουρ

Οικογένεια Πεναρβάν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Η μνηστή του Λάμερμουρ