Γράμμα του Δ. Πετροκόκκινου προς τον Α. Ανδρεάδη για την επανέκδοση της "Πάπισσας Ιωάννας" από τον Εκδοτικό Οίκο Μιχ. Ι.Σαλίβερου [1929]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 1929 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Πετροκόκκινος, Δημήτριος Π. (1861-1941)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο