1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βωτυράς, Νικόλαος Β.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1860
    • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών
  6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές