Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1860
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών

Το υποτιθέμενον φάντασμα : μυθιστόρημα πρωτότυπον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών