Τα Ολύμπια #26, 26, Αθήναι 5 Μαΐου 1896 [05/05/1896]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Τα Ολύμπια
  4. 26, 26, Αθήναι 5 Μαΐου 1896
  5. Εβδομαδιαία Αθηναϊκή Επιθεώρησις Εικονογραφημένη
  6. 05 Μαίου 1896
  7. 4 σελίδες, 3 στήλες εικονογράφηση
  8. Ο Ροΐδης, ο Μάϊφαρτ και αι γυναίκες (Απάντησις εις το άρθρον του κ. Ροΐδου περί των γραφουσών Ελληνίδων)
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια