Εφημερίς

  1. Εφημερίδα
  2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
  3. Ελληνικά
  4. Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  5. Αθήνα
  6. 1873 [Πιθανό έτος]
  7. 1873 -
    • Δεν προσδιορίζεται συχνότητα
  8. Δακτυλογραφημένη