Ο χάρτης

 1. Εφημερίδα
 2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 3. Ο χάρτης. Εκδίδεται τρις της εβδομάδος
 4. Ελληνικά
 5. Τρεις φορές την εβδομάδα
 6. Αθήνα
 7. 1866
 8. 1866 -
  • Τρεις φορές την εβδομάδα
 9. Δακτυλογραφημένη