Εθνοφύλαξ

 1. Εφημερίδα
 2. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 3. Ελληνικά
 4. Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
 5. Αθήνα
 6. 26 Απριλίου 1862
 7. 1879
 8. 26 Απριλίου 1862 - 1879
  • Καθημερινό [5 φόρες την εβδομάδα]
 9. Δακτυλογραφημένη
  • Ο «Εθνοφύλαξ» ήταν μία εφημερίδα του 19ου αιώνα που εμφανίστηκε στην ύστερη οθωνική περίοδο και αυτοπροσδιορίστηκε ως  μία αντιπολιτευόμενη φωνή. Η ιστορική έρευνα στο βιβλίο εκτείνεται από το εναρκτήριο φύλλο του «Εθνοφύλακος», στις 26 Απριλίου 1862 έως τις 14 Δεκεμβρίου 1862 και η περίοδος αυτή καλύπτει την κυβέρνηση Γενναίου Κολοκοτρώνη, την κορύφωση του Αντιδυναστικού Αγώνα, την Ελληνική Οκτωβριανή Επανάσταση, την  Έξωση του Όθωνα, την ανάληψη της κυβέρνησης από την Τριανδρία και την έναρξη  της Β’ εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως. 

   Άρθρο: «Εθνοφύλαξ»: H ιστορία μιας αντιπολιτευόμενης εφημερίδας της ύστερης οθωνικής περιόδου
   Πρώτο Θέμα