Ιστορία δύο πτωχών νεανίσκων : [ηθικόν διήγημα, μετά μίας εικονογραφίας]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πλάκας, Ιωάννης Δ.
  5. Αθήνα [[Εν Αθήναις]]: [Τύποις Εμμανουήλ Γεωργίου], 1858
  6. 40 σελ.
    • [Έκδοσις δευτέρα;]
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές