Ελληνικά
[Εν Αθήναις]: [Τύποις Εμμανουήλ Γεωργίου], 1858
40 σελ.
  • [Έκδοσις δευτέρα;]

Ιστορία δύο πτωχών νεανίσκων : [ηθικόν διήγημα, μετά μίας εικονογραφίας]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. [Έκδοσις δευτέρα;]