Ελληνικά
Αθήνα, 1932
591 σ.

Εγερτήριον : εβδομαδιαίον περιοδικόν αναμορφωτικόν, λογοτεχνικόν, φιλολογικόν, κοινωνιολογικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελληνικά Περιοδικά