Εγερτήριον : εβδομαδιαίον περιοδικόν αναμορφωτικόν, λογοτεχνικόν, φιλολογικόν, κοινωνιολογικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Περιοδικό)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βουτετάκης, Δημήτριος Σ.
  5. Αθήνα [Αθήνα], 1932
  6. 591 σ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές