Σκριπ #242, Έτος Γ, Περίοδος Β', Αριθ. 242, Σάββατον 4 Μαΐου 1896 [04/05/1896]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.032
 4. Σκριπ
 5. Χατζόπουλος, Δημήτριος (Μήτσος) (1872-1936)
 6. Εφημερίδα
 7. Καθημερινή εφημερίς εικονογραφημένη
 8. 04 Μαίου 1896
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. 1 σελίδα, 4 στήλες εικονογράφηση ; 32 εκατοστά
 11. Αι γράφουσαι Ελληνίδες. Το άρθρον του κυρίου Ροΐδου. Συνέντευξις μετά τας δεσποινίδος Σεβαστής Καλισπέρη / Μποέμ
  • Πρωτότυπο