Παλιγγενεσία #9891, Έτος ΛΔ', Αριθ. 9891, Αθήναι 14 Ιουνίου 1896 [14/06/1896]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.029
 4. Παλιγγενεσία
 5. Καλογερόπουλος, Δημήτριος Ι. (1868-1954)
 6. Εφημερίδα
 7. Η αρχαιοτέρα των εν Αθήναι εφημερίδων. Εκδιδομένη καθ' εκάστην
 8. 14 Ιουνίου 1896
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. 3 σελίδες, 4 σελίδες
 11. Φιλολογικά σημειώματα. Αι γράφουσαι Ελληνίδες IV (Συνέχεια) / (έπεται συνέχεια) Δικ.
  • Πρωτότυπο