Χειρόγραφο Αστρολογίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Ρουμανία [[Ρουμανία;]], 1400
  6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές