Εκ των του Σατωβριάνδου. Περιγραφή των Αγίων Τόπων. Μετάφρασις υπό Εμμανουήλ Ροΐδου

  1. Άρθρο
  2. Ελληνικά
  3. 3 σελίδες, 2 στήλες
  4. Αττική Ίρις