Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπογραφία Εμ. Αντωνιάδου, 1842
115 σελ.
  • Διατριβή (Δ.Δ.)

Διατριβή αυτοσχέδιος περί του περιβόητου δόγματος των σκεπτικών φιλοσόφων και των σοφιστών : νόμω καλόν, νόμω κακόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Διατριβή (Δ.Δ.)
    1. Σκεπτικοί (Ελληνική φιλοσοφία)
    2. Σοφιστές (Ελληνική φιλοσοφία)
    3. Φιλοσοφία, Αρχαία ελληνική