Αυγή #1642, Έτος Θ', Αρ. 1642, Εν Αθήναις, Τη 12 Μαρτίου 1866 [12/03/1866]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.006
 4. Αυγή
 5. Εφημερίδα
 6. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
 7. 12 Μαρτίου 1866
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες, 2 στήλες
 10. Η Πάπισσα Ιωάννα υπό Ε. Δ. Ροΐδου (Συνέχεια ίδε αριθ. 1641)
  • Πρωτότυπο