Αλήθεια #39, Έτος Α', Αριθ. 39, Εν Αθήναις, 11 Δεκεμβρίου 1865 [11/12/1865]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.005
 4. Αλήθεια
 5. Εφημερίδα
 6. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
 7. 11 Δεκεμβρίου 1865
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες
 10. Δύω λέξεις προς τον φίλον μου κ. Εμμ. Δ. Ροΐδην (Συνέχεια και τέλος.)
  • Πρωτότυπο