Σύνταγμα κατά αζύμων εις τρία διαιρεθέν τμήματα : ων το μεν πρώτον εστί, περί ύλης του μυστηρίου της Αγίας Ευχαριστίας, το δε δεύτερον περί αγιασμού του Μυστηρίου, το δε τρίτον περί χρήσεως του μυστηρίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αργέντης, Ευστράτιος, (π.1687-π.1757) | Σίλβεστρος, πατριάρχης Αντιοχείας | Γεδεών ο Κύπριος, (18ος αι.)
  5. Λειψία [Εν Λιψία της Σαξωνίας]: Ιωάννη Γότλοπ Εμμανουήλ Βρέιτκοπφ, 1760
  6. 372 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές