Ελληνικά
Εν Λιψία της Σαξωνίας: Ιωάννη Γότλοπ Εμμανουήλ Βρέιτκοπφ, 1760
372 σελ.

Σύνταγμα κατά αζύμων εις τρία διαιρεθέν τμήματα : ων το μεν πρώτον εστί, περί ύλης του μυστηρίου της Αγίας Ευχαριστίας, το δε δεύτερον περί αγιασμού του Μυστηρίου, το δε τρίτον περί χρήσεως του μυστηρίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ευχαριστία