1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αργέντης, Ευστράτιος, (π.1687-π.1757) | Σίλβεστρος, πατριάρχης Αντιοχείας | Γεδεών ο Κύπριος, (18ος αι.)
  5. Λειψία [Εν Λιψία της Σαξωνίας]: Ιωάννη Γότλοπ Εμμανουήλ Βρέιτκοπφ, 1760
  6. 372 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές