Ο Δημ. Καμπούρογλου δια το παρόν και το παρελθόν. Η ατελείωτος εργασία του. ΙΙ [1930-03-11]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.020
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 11 Μαρτίου 1930
 8. Μεγαπάνου, Ειρήνη (1885?-1955)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Εστία #11 Μαρτίου 1930 - 11/03/1930
  • Πρωτότυπο
  • Το δεύτερο μέρος συνέντευξης του Δημ. Καμπούρογλου για το έργο του, τον Ψυχάρη και το γλωσσικό ζήτημα, την αρχαιότητα και παλαιότητα, έργο του, όπου προαναγγέλεται η ιστορία των Αθηνών. Τέλος, παρατίθεται ένα τετράστιχο του αδελφικού του φίλου Γιάννη Ζυγομαλά και ένα δικό του.

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Από την πνευματικήν μας ζωήν