Πετροκόκκινος, Δημήτριος Π. (1861-1941) [Συγγραφέας]. Το πνεύμα του Ροΐδη

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. 1914
  4. Ελληνικά
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. Πετροκόκκινος, Δημήτριος Π. (1861-1941) | Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
  7. Το πνεύμα του Ροΐδου
    • Το έργο αυτό αποτελεί μέρος των "Απάντων" του Εμμανουήλ Ροΐδη που κυκλοφόρησε από την Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη,  με τίτλο “Το πνεύμα του Ροΐδη”: Ο τόμος περιέχει μεταξύ άλλων ανέκδοτες σκέψεις του Ροΐδη, καθώς και το πολιτικό φυλλάδιο “Γεννηθήτω φως”, χρήσιμο για τους μελετητές της ελληνικής διπλωματικής ιστορίας.