"Το πνεύμα του Ροΐδη" [1914-01-19]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.015
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 19 Ιανουαρίου 1914
 8. Καμπάνης, Άριστος (1883–1956)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. σελίδα 3, στήλη 2
 13. Νέα Ελλάς #19 Ιανουαρίου 1914 - 19/01/1914
  • Πρωτότυπο
  • Παρουσίαση από τον Άριστο Καμπάνη του τελευταίου τόμου των “Απάντων” του Εμμανουήλ Ροΐδη (Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη) με τίτλο “Το πνεύμα του Ροΐδη”: Ο τόμος περιέχει μεταξύ άλλων ανέκδοτες σκέψεις του Ροΐδη, καθώς και το πολιτικό φυλλάδιο “Γεννηθήτω φως”, χρήσιμο για τους μελετητές της ελληνικής διπλωματικής ιστορίας.

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Επιφυλλίς της Κυριακής