Ελληνικά
Εν Ζακύνθω: Τυπογραφείον ο Παρνασσός Σέργιου Χ. Ραφτάνη, 1867
248 σελ.

Πλάτωνος μητροπολίτου Μόσχας Ορθόδοξος διδασκαλία : ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Θεολογία, Δογματική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία