Σολωμός και Ροΐδης. Γύρω από τον Εθνικόν ποιητήν [1927-03-18]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.012
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 18 Μαρτίου 1927
 8. Καιροφύλας, Κώστας (1881-1961)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 2 στήλες
 13. Εστία #18 Μαρτίου 1927 - 18/03/1927
  • Πρωτότυπο
  • Πρόκειται για έναν Ροΐδη, έναν ντοτόρο, της εποχής του Διονυσίου Σολωμού, που “ανέλαβε να τον τροφοδοτεί, υπό τον όρον να τον μεταχειρίζεται για την ... γελωτοθεραπείαν του”.

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής»