1. Ψηφιακό τεκμήριο (Απόκομμα)
  2. Σολωμός και Ροΐδης. Γύρω από τον Εθνικόν ποιητήν [1927-03-18]
  3. pdf