Άσματα δημοτικά της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ζαμπέλιος, Σπυρίδων, (1815-1881)
  5. Κέρκυρα (Πόλη) [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Ερμής" Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου, 1852
  6. 766 σελ.
    • Εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού Ελληνισμού
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές