Ελληνικά
Εν Κερκύρα: Τυπογραφείον "Ερμής" Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου, 1852
766 σελ.
  • Εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού Ελληνισμού

Άσματα δημοτικά της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού Ελληνισμού
    1. Δημοτικά τραγούδια -- Ιστορία και κριτική
    2. Εκκλησιαστική ιστορία