1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ02.003
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 13 Μαρτίου 1934
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα,7 στήλες
 12. Ανεξάρτητος #13 Μαρτίου 1934 - 13/03/1934
  • Πρωτότυπο
  • Μέρος 3ον: Περιέχει φωτογραφία του παλαιού αρχοντικού επί της οδού Αγίου Νικοδήμου, όπου πέθανε ο Ροΐδης. Παρουσίαση του μυθιστορήματος σε συνέχειες.

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Αι φιλολογικαί επιφυλλίδες του "Ανεξάρτητου"
 14. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα