Ελληνικά
Εν Βενετία: Ελληνική Τυπογραφία Φραγκίσκου Ανδρεώλα, 1834
565 σελ.
  • Εις χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας

Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εις χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας
    1. Γεωγραφία -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά
    2. Ιστορία -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά
    3. Μυθολογία -- Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά