Λεξικόν ιστορικομυθικόν και γεωγραφικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δημητρίου, Δανιήλ, ο Μάγνης, (1769-1856)
  5. Βενετία [Εν Βενετία]: Ελληνική Τυπογραφία Φραγκίσκου Ανδρεώλα, 1834
  6. 565 σελ.
    • Εις χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές