Μαργαρίται : ήτοι λόγοι διάφοροι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, (π.354-407)
  5. Βενετία [Εν Βενετία]: Τυπ. Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1812
  6. 380 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές