Οδησσός

Odessa (Αγγλική)

  1. Ελληνικά
    • πόλη της Ουκρανίας