Γράμμα του Ε. Βουτζινά προς τον Ε. Ροΐδη με διάφορες παρατηρήσεις για την "Πάπισσα Ιωάννα" [Αριθμός 4] [1867-07-29]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ14.004
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 29 Ιουλίου 1867
 8. Βουτζινάς, Εμμανουήλ
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Οδησσός
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο